Kadra

Ursynów (75)

Naszą kadrę tworzy zespół doświadczonych i wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów: logopedy, psychologa, doradcy metodycznego, terapeuty, nauczyciela zajęć umuzykalniających, nauczycieli języka angielskiego, instruktorów zajęć dodatkowych.

Wszyscy nasi nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu wymagane przez MEN. Nauczycielki mają wyższe wykształcenie pedagogiczne kierunkowe, asystentki są studentkami kierunków pedagogicznych.  Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w dodatkowych formach doskonalenia, kursach, warsztatach, studiach podyplomowych i osiąganiu kolejnych stopni awansu zawodowego.