Zajęcia

Piaseczno (3)

Przedszkole Leśne zapewnia dzieciom różnorodne zajęcia, które pobudzają ich potencjalne zdolności i umiejętności. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, mających przygotowanie pedagogiczne. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, co zapewnia dzieciom komfort indywidualnego podejścia.

Zajęcia obejmują następujące obszary:

  • edukację językową
  • edukację matematyczną
  • edukację przyrodniczą
  • edukację społeczną
  • edukację artystyczną
  • a także profilaktykę logopedyczną

•  Rytmika
Głównym celem zajęć jest umuzykalnianie Dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Przy akompaniamencie pianina Dzieci uczą się piosenek, tańców, poczucia rytmu, gry na prostych instrumentach perkusyjnych.
•  Język angielski
Nauka języka angielskiego odbywa się przez gry i zabawy. Lektorzy wykorzystują różnorodne metody pracy z Dziećmi. Zajęcia są dynamiczne, tempo zajęć zmienne, zabawy statyczne przeplatają się z piosenkami i zabawami ruchowymi.
•  Warsztaty taneczne
Program obejmuje: naukę kroków i figur tanecznych, zapoznanie z rytmem i charakterem tańców towarzyskich. Rozwija umiejętności eleganckiego i efektownego poruszania się.
•  Szachy
Dzieci nabywają umiejętności gry w szachy, uczą się logicznego i abstrakcyjnego myślenia, analizy i syntezy. Zajęcia rozwijają pamięć, uwagę, kojarzenie i inteligencję logiczną.
•  Ceramika
Pod fachowym okiem Dzieci zdobywają sprawności manualne oraz wrażliwość estetyczną. Wyczarowują gliniane arcydzieła, które ozdabiają i malują.
•  Judo
Dzieci uczą się nie tylko podstawowych technik judo. Część czasu poświęcona jest zabawom i grom zespołowym, a także nauce umiejętności wyciszania się.
•  Warsztaty plastyczne
Dzieci zapoznają się z nowymi technikami plastycznymi, z nietypowymi materiałami oraz możliwościami przetwarzania ich. Pobudzają wyobraźnię, rozwijają ekspresję plastyczną, uczą się wyrażania własnych przeżyć, nastrojów, stanów emocjonalnych.
•  Gimnastyka korekcyjna
Zestaw ćwiczeń korygujących wady postawy, zatrzymujący ich dalszy rozwój lub zapobiegający powstawaniu ich. Wszystko odbywa się w zabawowej atmosferze z dużą dozą radości i uśmiechu. Efektem jest prawidłowo ukształtowana sylwetka Dziecka.
•  Religia (za zgodą rodziców)
Podstawy wiary chrześcijańskiej.