Profil przyrodniczo-poznawczy

Bemowo2 (27)

Wszystkie dzieci cechuje ciekawość poznawcza otaczającej rzeczywistości. Więcej widzieć, słyszeć, czuć to naturalna potrzeba każdego dziecka!

Program przyrodniczo-poznawczy odwołuje się do wrodzonej ciekawości dziecka i chęci poznawania świata.Zachęcamy do zadawania pytań, odpowiadamy na te pytania oraz motywujemy do wykazywania własnej inwencji przez dzieci.

W czasie realizacji programu uzdolnienia i zainteresowania dzieci są rozwijane. Często dzieci same decydują co i w jaki sposób wykonają, a my skupiamy się na stworzeniu atmosfery sprzyjającej twórczemu rozwojowi.

Elementy naszego programu przyrodniczo-poznawczego:

• Cztery pory roku

Zajęcia realizowane według naszego autorskiego pomysłu. Podczas całorocznych zajęć dzieci obserwują otaczającą ich naturę, prowadząc samodzielne obserwacje różnych elementów przyrody (np. wybranej rośliny). Jedne dzieci robią zegar słoneczny i prowadzą kalendarz pogody w kolejnych porach roku, inne tworzą kolekcje przyrodnicze (zielniki, kolekcje muszli, piór, nasion, skał itp.) Nauczyciel jest jedynie inspiratorem i obserwatorem.

Celem programu jest rozbudzenie i wzmacnianie pasji poznawczej oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i dochodzeniu do wiedzy. Dzięki całorocznym zajęciom dzieci uczą się obserwacji, uważności, rozwijają umiejętność analizowania i wnioskowania, stają się otwarte na nowe pomysły.

• Opiekun zwierząt

Prowadzenie hodowli zwierząt jest uwielbianym przez dzieci i niezwykle rozwijającym zajęciem. W każdym Przedszkolu Leśnym mieszka zwierzątko. Opiece nad pupilem towarzyszą pogadanki
na temat zwyczajów zwierząt oraz ich pielęgnacji.  Dzieci tworzą ilustrowane „kartoteki zwierząt”
w oparciu o literaturę i własne obserwacje.

Dzięki opiece nad zwierzęciem dzieci uczą się systematyczności, empatii oraz odpowiedzialności
za powierzone zadanie. Kontakty te sprzyjają wyciszeniu i relaksowi.

• Mały przyrodnik

Pasjonujące eksperymenty w salach oraz „detektywistyczne” zajęcia w terenie: śledzenie roślin, owadów, ślimaków, dżdżownic i ptaków, realizowane według programu mgr Katarzyny Gawlik.

Na zajęciach w przedszkolu dzieci samodzielnie wykonują doświadczenia, badają wpływ światła, gleby i powietrza na rozwój roślin. Hodują kryształki soli, badają kolory i unerwienie liści oraz tworzą „chmury w butelce”. Podstawowym celem zajęć jest wzmacnianie postaw poznawczych dziecka oraz wzmacnianie pasji badawczej. Podczas zajęć rozwijamy też samodzielność w dochodzeniu do wiedzy oraz kształcimy  zmysł obserwacji i wrażliwości na otoczenie.

Naturą malowane

Przyrodnicze warsztaty plastyczne.

W trakcie zajęć dzieci tworzą prace plastyczne, z wykorzystaniem zebranych wcześniej liści, piór, łodyg, kory drzew i kamieni, kasztanów, żołędzi.  Forma i treść inspirowana jest naturą.

Przy okazji dzieci poznają także i wykorzystują różne techniki plastyczne, takie jak: malarstwo, grafika collage. Brak narzucanych tematów prac powoduje, że zajęcia zachęcają do kreatywności i pomagają zachować indywidualizm. Każda praca jest wyjątkowa i nie daje się porównać z pracą rówieśników.