Kalendarz przyrody

24.IX - Sprzątanie Świata

04.X - Światowy Dzień Zwierząt

22.XI - Dzień Niedźwiedzia Leśnego

12.I - Ty możesz zostać Ekologiem

11.II - Dzień Dokarmiania Zwierząt

21.III - Dzień Wiosny

22.IV Dzień Ziemi

12.V Święto Słońca

21.VI Święto Lasu – Noc Kupały