Rozkład dnia

7.00 – 9.00

Powitanie. Zabawy w kącikach zainteresowań.

9.00-9.30

Śniadanie.

9.30-10.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze/zabawy edukacyjne

10.00-11.30

Zajęcia rytmiczne i ruchowe/zabawy na świeżym powietrzu

11.30-12.00

Obiad.

12.00 – 14.00

Poobiedni odpoczynek. Zabiegi pielegnacyjne.

14.00 - 14.30

I podwieczorek

14.30 - 16.30

Zajęcia dodatkowe/gry i zabawy organizowane w sali lub na swieżym powietrzu

16.30 - 17.00

II Podwieczorek.

17.00- 18.00

Wspólne zabawy w przedszkolu lub na świeżym powietrzu.