Kadra

 

Janusz Korczak


"Dob­ry wycho­waw­ca, który nie wtłacza a wyz­wa­la, nie ciągnie a wzno­si, nie ug­niata a kształtu­je, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat­chnionych chwil."
 

Paulina Gostkowska

wychowawca grupy ,, Zajączki"
 

 

 

 

Iwona Musiał

wychowawca grupy ,, Żabki"

 

 

 

Justyna Mizińska

wychowawca grupy ,,Pszczółki"

 

 

Katarzyna Chmielewska

wychowawca grupy ,,Motylki"

 

 

Sylwia Stefańska 

wychowawca grupy ,,Biedronki''

zastępca dyrektora

 

 

Ewelina Kołodziejczyk

dyrektor przedszkola