Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU LEŚNYM 2014/2015

7.00 – 8.45

Powitanie Dzieci w Przedszkolu, gry i zabawy swobodne wg pomysłów własnych Dzieci lub przy udziale nauczyciela, gimnastyka poranna

8.45 – 9.00

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do śniadania

9.00 – 9.30

Śniadanie

9.30 – 11.00

Zajęcia dydaktyczne z nauczycielem, realizowanie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN, zajęcia z języka angielskiego, rytmika, glottodydaktyka, ceramika, karate, teatrzyki, itp.

11.00 – 11.45

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawa swobodna na przedszkolnym placu zabaw

11.15 – 12.00

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 12.00 - 12.30

Obiadek (pyszny i zdrowy) Maluszki Średniaki i Starszaki

12.00 / 12.30 – 14.30

Relaks poobiedni, słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej. Zajęcia edukacyjne (starsza grupa) i zajęcia dodatkowe /taniec/

14.30-14.45

Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka i przygotowaniem do I podwieczorku

14.45 – 15.15

I Podwieczorek

15.15 – 16.30

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

16.30 – 16.45

Wyrabianie nawyków higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka i przygotowaniem do II podwieczorku

16.45 – 17.15

II Podwieczorek

17.15 – 18.00

Zabawy dowolne w oczekiwaniu na Rodziców- łączenie grup