Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU LEŚNYM W ROKU PRZEDSZKOLNYM 2018/2019

 

7:00 – 8:45
Łączenie grup, powitanie Dzieci w przedszkolu, gry i zabawy swobodne według pomysłów Dzieci w obecności nauczyciela, poranna gimnastyka


8:45– 9:00
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do śniadania


9:00 – 9:20
Śniadanie


9:30 – 10:30
Zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (realizowanie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN), zajęcia z języka angielskiego, rytmika, glottodydaktyka, ceramika, zajęcia z logopedą, teatrzyki, itp.


10:30- 11:15/11:45
Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawa swobodna na przedszkolnym placu zabaw
 

11:15 – 11:30/12:00
Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych związanych z samoobsługą dziecka i przygotowanie do obiadu


11:30 – 12:00
Obiad - Maluszki
 

12:00 - 12:30
Obiad- Starszaki


12:00/12:30 – 14:00
Relaks poobiedni (drzemki lub słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej), zajęcia edukacyjne (starsza grupa) i zajęcia dodatkowe


14:00-14:15
Wyrabianie nawyków higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka i przygotowaniem do I podwieczorku


14:15 – 14:30
I Podwieczorek


14:30-16:15
Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym


16:15-16:30
Wyrabianie nawyków higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka i przygotowaniem do II podwieczorku


16:30-16:45
II Podwieczorek


16:45-18:00
Zabawy dowolne w obecności nauczyciela w oczekiwaniu na Rodziców- łączenie grup