Rozkład dnia

 

Rozkład dnia w Przedszkolu Leśnym

Rok 2019/2020

 

 

7:00 – 8:45

 

Łączenie grup, powitanie Dzieci w Przedszkolu, gry i zabawy swobodne według pomysłów Dzieci w obecności nauczyciela, poranna gimnastyka

 

8:45 – 9:00

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych, związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do śniadania

 

 

9:00 - 9:30

 

 

Śniadanie
 

9:30 – 11:00

 

Zajęcia dydaktyczne z nauczycielem (realizowanie programu dydaktycznego) zajęcia z języka angielskiego, rytmika, glottodydaktyka, teatrzyki, zajęcia z logopedą itp.

 

11:00 – 11:45/12:25

 

Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w miarę możliwości pogodowych) m.in. zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, swobodna zabawa na przedszkolnym placu zabaw

 

 

11:45 - 12:00/12:25 - 12:30

 

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do obiadu

 

 

12:00 – 12:30/ 12:30 – 13:00

 

Obiad – Maluszki
Obiad – Przedszkolaki

 

12:30/13:00 – 14:40

 

Relaks poobiedni (drzemki lub słuchanie czytanej przez nauczyciela literatury dziecięcej), zajęcia dydaktyczne i dodatkowe

 

14:35 – 14:40

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do I podwieczorku

 

 

14:40 – 15:00

 

 

I podwieczorek

 

 

14:15/14:30 – 16:15

 

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie przedszkolnym

 

16:15 – 16:30

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych oraz kulturalnych związanych z samoobsługą Dziecka, przygotowanie do II podwieczorku

 

16:30 – 16:45

 

II podwieczorek

 

16:45 – 18:00

 

Zabawy dowolne w obecności nauczyciela, oczekiwanie na przyjście Rodziców, łączenie grup