Program

NE8A7195

Nasz program edukacyjny pozwala Dzieciom przyjętym do naszych placówek:

  • poznawać świat poprzez specjalny, sprofilowany program przyrodniczo-poznawczy
  • rozwijać się we własnym tempie, zgodnie z naturalnym cyklem
  • odkrywać swoje zdolności i upodobania, wybierając wśród różnorodnych propozycji
  • przygotować się do szkoły

Program dydaktyczno-wychowawczy Przedszkola Leśnego jest zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej a głównym celem programu jest najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
Równocześnie treści programowe uzupełniamy najciekawszymi programami autorskimi takimi jak: Glottodydaktyka prof. Bronisława Rocławskiego, "Dziecięca Matematyka" prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz „Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne.
Prowadzimy również autorskie zajęcia przyrodniczo-poznawcze zobacz więcej (profil przyrodniczo-poznawczy). Oferujemy naszym przedszkolakom szeroki wachlarz zajęć, opiekę logopedyczną
i psychologiczną oraz zajęcia z języka angielskiego.
W Przedszkolu Leśnym, we współpracy z Rodzicami, dajemy dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.

W tym celu staramy się kształtować u dzieci:

  • samodzielność - poprzez zachętę do podejmowania własnych działań
  • autonomię – pozwalając dziecku wybierać to, co go interesuje
  • otwartość na innych – poprzez działanie w grupie
  • wrażliwość na piękno otoczenia - a zwłaszcza bogactwo i różnorodność natury.